שמן נמזג
שמן נמזג

בית של איכות

ניהול איכות, בטיחות מזון, איכות הסביבה, בטיחות ובריאות העובד

חברת בית השיטה תעשיות בע"מ רואה באיכות דרך חיים, ובשמירה על איכות ביצועיה, מוצריה ושביעות רצון לקוחותיה את המפתח להצלחתה בהווה ובעתיד.
הנהלת החברה רואה את עצמה מחויבת ומעורבת בכל הנוגע לאיכותם ובטיחותם של מוצרי ושירותי החברה, ורואה באיכות המוצרים והשירותים המסופקים ללקוחותיה ערכים עיקריים בכל פעילותה וביצועיה. הנהלת החברה מאמינה כי יתרון תחרותי יושג בזכות איכות מוצרי ופעילויות החברה.

מחויבים לעמידה בדרישות כל דין ולתקני האיכות
מדיניות האיכות של החברה הינה לפתח, לייצר ולשווק מוצרים בטוחים, המתאימים לתקנים לאומיים, לחוקים ולמפרטים העונים לדרישות ולשביעות רצונם המלאה של הלקוחות, תוך עמידה מלאה בחוקים ובתקנות הנוגעים לבטיחות המזון. ומתחייבת לעמוד בכל הדרישות הנגזרות מהחוקים, התקנות והצווים וכל דרישה חוקית הרלוונטית לפעילות החברה.

שיפור מתמיד
ההנהלה מתחייבת לשיפור ופיתוח מתמיד של המוצרים, השירותים והתהליכים בחברה.

שביעות רצון לקוחות
ההנהלה מתחייבת לעמוד בדרישות הלקוחות לשביעות רצונם בקשר לשירותים ולמוצרים אותם היא מספקת.

מחויבים למזעור השפעותינו השליליות על הסביבה
אנו בבית השיטה רואים בהגנה על הסביבה בה אנו חיים ופועלים ערך יסוד ומאמינים כי זוהי אחריותנו לפעול למען הקטנת טביעת הרגל הסביבתית של פעילויותינו. לשם כך, אנו פועלים לשילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות העסקיות שלנו, וכן פועלים לחסכון מרבי של משאבים) אנרגיה, מים וחומרי גלם) הנצרכים בפעילויות.

מחויבים לשמירה על בריאות עובדינו ובטיחותם
אנו בבית השיטה מאמינים כי הנכס החשוב ביותר שיש לנו כחברה, הינו האנשים הפועלים בחברתנו. כדי לשמור על בריאותם ובטיחותם של עובדינו, אנו מספקים להם סביבת עבודה בריאה ובטוחה ובוחנים את עצמנו בנושא זה באופן מתמיד. אנו מאמינים כי האחריות בנושא זה הינה אחריות משותפת לחברה לעובדיה, ולכן מקצים משאבים מתאימים ליצירת סביבה בריאה ובטוחה ומצפים מעובדינו להתנהגות אחראית ובטוחה.

מחויבים לשקיפות
אנו בבית השיטה מכוונים לדיאלוג פתוח עם מחזיקי העניין השונים שלנו. מדיניות זו ומידע רב נוסף אודות פעילותינו זמין לכל דורש באתר האינטרנט של החברה ואנו פתוחים לתקשורת נוספת עם מחזיקי העניין שלנו בהתאם לצורך.