בית של איכות

בית השיטה משקיעה משאבים רבים כדי להבטיח את טיבם ואיכותם של כלל מוצריה.

לשם כך, אנו מקיימים מערכת הבטחת איכות קפדנית בכל תהליכי הייצור, האריזה והשינוע.

הנהלת ועובדי המפעל מחויבים למדיניות האיכות של החברה ודרישות בטיחות המזון הנגזרות מהחוקים, התקנות והצווים ובפרט רישיון עסק, רישיון יצרן, חוק המזון החדש, ת”י 1145, דרישות משרד הבריאות ואיכות הסביבה וכל דרישה חוקית הרלוונטית לפעילות החברה.

אנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לספק את צרכי הביקוש בכמות, בזמן ובאיכות הגבוהה ביותר.